ACHIEVERS’ MILESTONE

Name Achievement Year
Arun Mishra MBBS Allahabad 2007
Saurabh Chaudhary HBTI Kanpur 2007
Bhumika Tekchandani NIFT Raibareilly 2008
Harshit Parashar IIT Kharagpur 2008
Harshit Bangur IIt Guwahati 2008
Praveen Srivastava MNNIT Allahabad 2008
Utkarsh Singh NTSE & KVPY Fellowship (Govt. Of India) 2008
Gaurav Agarwal MNNIT Allahabad 2008
Mahendra Pratap MERI Kolkata 2009
Yashashvi Rastogi NID Allahabad 2009
Akhilesh Chaudary HBTI Kanpur 2010
Eklavya Srivastava IIT Kanpur 2010
Kavish Dwivedi Mnnit Allahabad 2010
Utkarsh Mishra ISM Dhanbad 2010
Utkarsh Singh IISER Kolkata, BITS Pilani 2010
Viplav Singh IIT Delhi 2010
Gaurav Verma HINDUSTAN PRATIBHA SAMMAN (Given By The Governor Of U.P.) 2011
Pulkit Goel IIT BHU Varanasi 2011
Anubhav Gupta IISER Kolkata 2012
Divyank Gupta NIT Warangal 2012
Shalabh Varshney MBBS (Saifai) Etawah 2012
Shubhi Rastogi BITS Pilani 2013
Vivek Kanojiya IIT Delhi 2013
Suryansh Dutt Yadav NID Ahmedabad 2013
Alok Gupta MBBS Govt. Medical College, Bhopal 2014
Aparjita Tiwari MBBS Govt. Meddical College, Ahmadnagar 2014
Deval Agarwal IIT Guwahati 2014
Gaurav Verma IIT Guwahati 2014
Abhisek Khetan IIT Kanpur 2015
Ravi Tiwari MNNIT Allahabad 2015
Somya Parashar IIT Guwahati 2015
Vidushi Singh NIFT Chennai 2015
Mahendra Pratap IRS (IT) 2016
Sarthak Agarwal NIFTEM 2016
Sugam Mishra IISER Kolkata 2017
Vasundhara Singh NUJS Kolkata/ LL.M. 2018
Anchit Srivastava M.Sc. IIT Guwahati 2018
Hina Parveen M.B.B.S. BHU 2018
Priyank Srivastava M.Sc.IIT Guwahati 2019
Vasundhara Singh J N U New Delhi/M.Phil 2019