CLASS 12th TOPPERS

Class 12th Science:

Name Year Percent/Year
Arun Mishra 2005 82%
Saurabh Kumar 2006 82.2%
Praveen Kumar 2007 87.6%
Neelima Yadav 2008 89.2%
Eklavya Srivastava 2009 94.6%
Pratima Sharma 2010 92%
Mahesh Soni 2011 89%
Anubhav Gupta 2012 96.2%
Vivek Kumar Kanojiya 2013 93.6%
Ravi Tiwari 2014 95%
Anchit Srivastava 2015 95.2%
Pratibha Rani 2016 95.6%
Vikrant Srivastava 2017 93.4%
Aditya Pratap Singh 2018 96%
Sameer Pandey 2019 96.2%

Class 12th Humanities:

Name Year Percent
Harshita Dwivedi 2018 93.8%
Avinash Tiwari 2019 93.6%

Class 12th Commerce:

Name Year Percent/Year
Komal Prasad 2005 77.8%
Tanu Jaiswal 2006 78.6%
Hempreet Singh 2007 80.8%
Rachit Bansal 2008 83.8%
Juhi Lalwani 2009 88.4%
Keerti Singh 2010 90.2%
Simarpreet Kaur 2011 93%
Sushmita Singh 2012 89.4%
Vasundhara Singh 2013 93.2%
Ayushi Saxena 2014 92.8%
Shivanshi Tiwari 2015 96.4%
Prerna Singh 2016 94.4%
Nadeem Ansari 2017 93.0%
Nikhil Lakhmani 2018 93.4%
Tanveer Ahmad 2019 91.6%