STUDENT COUNCIL LEADERS

Head Boy Head Girl Year
Ashish Chandra Shreya Shukla 2002-03
Shesh Acharya Kshama Pandey 2003-04
Deepak Kumar Kshama Pandey 2004-05
Saiyad Ali Mehdi Nandani Pandey 2005-06
Hem Preet Singh Bhumika Tekchandani 2006-07
Rachit Bansal Vatsala Sharan 2007-08
Utkarsh Singh Juhi Lalwani 2008-09
Utkarsh Singh Tejaswita Singh 2009-10
Shashank Pandey Shuchi Saxena 2010-11
Devdutt Verma Ankita Tiwari 2011-12
Gaurav Upadhaya Ankita Tiwari 2012-13
Anchit Srivastava Rashi Agarwal 2013-14
John Srivastava Arpita Tiwari 2014-15
Jai Krishna Pandey Tusha Nath Yaduvanshi 2015-16
Nitin Tripathi Kamakshi Verma 2016-17
Devesh Chandra Somica Pathak 2017-18
Abhyant Singh Apurva Pandey 2018-19